Odeszła na wieczną służbę Michalina Białecka – dla nas „Misia”

Ur. 1925r., mgr filologii polskiej UJ. Dziennikarka, przez lata dziennikarka Instytutu Wydawniczego PAX, córka Michała Władysława Kanika, który we wrześniu 1939 r był zastępca komendanta policji w Gorlicach. Został zamordowany w Katyniu. Współzałożycielka Polskiego Klubu Ekologicznego (23.09.1980 r). Była dla nas dobrym duchem i dobrą mamą zwłaszcza w okresie stanu wojennego, swoją dobrocią i życzliwością godziła wszystkich. To dzięki Niej także przetrwaliśmy. Oddana bez reszty idei ochrony przyrody i środowiska życia człowieka. Patriotka z kultem Ojczyzny i rodziny. działaczka Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich. Misi będziemy towarzyszyć w ostatniej drodze w najbliższy piątek 9 lipca o godz.13, Cmentarz Rakowice. Misiu będziemy przy Tobie blisko.

Współzałożyciele Polskiego Klubu Ekologicznego:

Krystian Waksmundzki

Stefan Maciejewski

Barbara Konarzewska

Zygmunt Fura

Adam Markowski

Krzysztof Kamieniecki