Oświadczenie Ministra Rolnictwa w sprawie Kodeksu Etyki Żywnościowej

Przesłanie do rolników Kodeksu Etyki Żywnościowej wywołało niezwykle duże zainteresowanie niektórych mediów. Co ciekawe, żaden z autorów tych materiałów prasowych nie był zainteresowany samym Kodeksem, a jedynie dołączonymi do niego listami Prezydenta RP i moim oraz informacją ile to kosztowało.

Kodeks Etyki Żywnościowej to inicjatywa, która​ znalazła także uznanie i wsparcie ze strony Głowy Państwa. Prezydent Andrzej Duda objął patronatem prace nad Kodeksem, co nadało temu dokumentowi znacznie większe znaczenie i nobilitowało go. Dlatego w materiałach przekazywanych rolnikom udostępniłem skierowany do mnie list Pana Prezydenta.

Wbrew niektórym sugestiom, Pan Prezydent, ani nikt z jego współpracowników nie był i nie musiał być informowany o podejmowanych przeze mnie działaniach informacyjno-promocyjnych, nie był to bowiem element kampanii wyborczej.

Tymczasem interesujący się tym tematem dziennikarze ani jednym słowem nie wspomnieli o zawartości samego Kodeksu. Czy nie jest dziwnym, że nie interesuje ich propagowanie uczciwych postaw w biznesie, właściwych relacji w całym łańcuchu żywnościowym, brak zgody na nadużycia ze strony licznej rzeszy pośredników? Co złego jest w propagowaniu zachowań etycznych w biznesie?

Byłem, jestem i będę zwolennikiem uczciwego biznesu. To mają być stosunki partnerskie, rozwijające się z korzyścią dla obu stron, a nie tylko jednej.

Jak widać nie wszystkim na tym zależy.

Natomiast, aby ukrócić insynuacje związane z wysyłką Kodeksu wyjaśniam, że jednym ze sposobów komunikowania się z rolnikami jest dołączenie materiałów informacyjnych do dokumentów, które wysyłane są przez KRUS do rolników co kwartał. Z takiej możliwości korzystali także moi poprzednicy, chociażby z koalicyjnego rządu PO-PSL.

Dołączone materiały informacyjne nie zwiększyły wagi przesyłki, co nie skutkowało zwiększeniem opłaty pocztowej. Druk był wykonany własnym sumptem resortu rolnictwa.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jan Krzysztof Ardanowski

 

Pozdrawiam

Zródło: http://www.gov.pl/web/rolnictwo