Redakcja

Polski Klub Ekologiczny Małopolska

Zespół Redakcyjny:

prof. dr hab Witkowski Zbigniew – biolog, ekologia turystyki – członek Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

prof. dr hab Zbigniew Mirek – biolog, ekoetyk – członek Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

dr Fura Zygmunt – chemik, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

dr inż. Tadeusz Kopta – ekorozwój polityka transportowa, członek Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

mgr Paweł Fura – historyk, programista aplikacji internetowych

 

oraz współpracownicy i korespondenci z wielu krajów i kontynentów (Australia, Nowa Zelandia, USA, Kanada, Białoruś, Hiszpania)