Rządowy projekt 100 obwodnic

Widzimy jakie drogi są, wszyscy wiemy jakie kiedyś w przeszłości były. Nie są jeszcze doskonałe ale poprawa jest widoczna. Trwają inwestycje. Największy i najambitniejszy projekt 100 obwodnic do 2030 roku. Obwodnice są konieczne, ponieważ „duszą” się miasta z powodu korków,  wjazd tirów do miasta – to zagrożenia nie tylko środowiska, ale również ulic i zabytków. Szkody można mnożyć. To się zmienia i zmieni się. Ambitny program i wysoka poprzeczka. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk mierzy wysoko, jest pewny i zdecydowany realizacji tych planów.

Program określa  priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania. Bezpośrednio za inwestycje odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km: trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Wybór obwodnic obejmuje  najpilniejsze miejsca do rozwiązania problemów komunikacyjnych i obciążających ruch pojazdów samochodowych, najbardziej zaniedbane.

Niektóre projekty posiadają już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla innych trwają konsultacje i przygotowywane są opracowania.

Dla  kilkunastu obwodnic ogłoszenie postępowań przetargowych jest planowane jeszcze w 2020 roku. Będą to m.in. obwodnice Strzelec Krajeńskich (DK 22), Lipska (DK 79), Suchowoli (DK 8), Wąchocka (DK 42), Smolajn (DK 51), Koźmina Wielkopolskiego (DK 15) i Gryfina (DK 31).

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo  zajmujemy odległe miejsce w rankingu państw Unii Europejskiej. Na terenie miast  zbiegają się wszystkie rodzaje ruchu: towarowego – samochodów ciężarowych i dostawczych, pasażerskiego – autobusów i samochodów osobowych, transportu miejskiego, rowerowego czy też pieszego. Dlatego tak ważne jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zurbanizowane. Znikną nie tylko korki, ale i zatłoczenie miast, lepsze będzie  powietrze, mniejszy hałas.

Ia to znaczący wpływ na zdrowie mieszkańców. Zanieczyszczenia  z transportu drogowego przyczyniają się do skrócenia średniej długości życia, a także chorób, szczególnie związanych z układem oddechowym czy krążenia.

Poprzez budowę obejść miejscowości następuje także redukcja hałasu na ich terenie. Narażenie na hałas może wywołać zaburzenia snu, a w efekcie pogorszenie się stanu zdrowia mieszkańców. Wpływa też w długiej perspektywie na pogorszenie samopoczucia, wzrost ciśnienia krwi, a także choroby układu krążenia.

Budowa obwodnic poprawi funkcjonowanie miast najbardziej dotkniętych niedogodnościami wynikającymi z ruchu tranzytowego.

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Ponadto budowa obwodnic dużych miast i aglomeracji jest realizowana w ramach rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych (obwodnica Łodzi, Bydgoszczy, Częstochowy czy Rzeszowa).

Obwodnice to nie tylko  lepszy system transportowy, ale to element bezpieczeństwa kraju. Obwodnice są elementem budowy i umacniania obronności kraju, co nie zawsze sobie uświadamiamy. Z tego powodu  ważne jest kto obwodnice buduje i nadzoruje.

Małopolska skorzysta bardzo z programu budowy obwodnic. Szczególne słowa uznania należą się Ministrowi Adamczykowi. Nie zapomina skąd się wywodzi. Zna dobrze problemy komunikacyjne Regionu Małopolski.

W Małopolsce planuje się budowę 7 obwodnic.

1) Obwodnica Trzebini w ciągu drogi krajowej nr 79

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2025 r.
 • Podstawowym celem budowy obwodnicy Trzebini jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości na drodze 79. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w okolicy pobliżu autostrady A4. Budowa tej obwodnicy poprawi również dostępność komunikacyjną rafinerii w Trzebini.

2) Obwodnica Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28

 • Rozpoczęły się wstępne prace analityczno-przygotowawcze dla tego zadania, które są finansowane z budżetu państwa.Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2024 r.
 • Inwestycja ułatwi podróż pomiędzy Nowym Sączem a Rabką-Zdrój i pozytywnie wpłynie na spójność komunikacyjną południowej Małopolski.

3) Obwodnica Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: I kw. 2025 r.
 • Inwestycja pozytywnie wpłynie na przepustowość ciągu komunikacyjnego DK28 łączącego Podtatrze ze Śląskiem.
  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

4) Obwodnica Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2024 r.
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Nowego Targu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze numer 49 po zjeździe z drogi krajowej nr 47. Obecnie jest realizowana inwestycja polegająca na rozbudowie drogi krajowej nr 47 pomiędzy Rabką Zdrój a Nowym Targiem. Inwestycja ta pozwoli na wyprowadzenie ruchu dalekobieżnego, często turystycznego na drogę krajową nr 49 w kierunku Białki Tatrzańskiej i granicy ze Słowacją, z ominięciem miasta.

5) Obwodnica Piwnicznej w ciągu drogi krajowej nr 87.

 • Rozpoczęły się prace przygotowawcze dla tego zadania.Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2022 r. Istotna będzie możliwość ominięcia zabudowań miejscowości przez ruch turystyczny kierujący się np. w stronę Muszyny.
  Inwestycja jest częścią większego programu zakładającego udrożnienie polsko-słowackiego ruchu granicznego.

6) Wschodnia Obwodnica Tarnowa w ciągu drogi krajowej nr 73.

 • Inwestycja przygotowywana. Uzyskana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w 2018 roku. Prace przygotowawcze prowadzone są we współpracy z Miastem Tarnów. Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2021 r.
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Tarnowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze numer 73 przy dojeździe do węzła Tarnów Północ.
  Inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną Pilzna i Jasła.

7) Obwodnica Wadowic w ciągu drogi krajowej nr 28.

 • Planowana data ogłoszenia przetargu: I kw. 2025 r.
  Obwodnica ma rozładować zatory w ruchu, jakie tworzą się na drogach krajowych nr 28 (Wadowice -Sucha Beskidzka) oraz 52 (Wadowice – Kraków). Planowana obwodnica uwzględniać będzie również planowaną do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej UE Beskidzką Drogę Integracyjną, czyli drogę ekspresową S52.

 

Dr Zygmunt Fura