Stanowisko PKE w sprawie tramwaju do Mistrzejowic

Polski Klub Ekologiczny – Małopolska

Zarząd Okręgu Małopolska

30-018 Kraków Al.Słowackiego 48

adres do korespondencji: 30-960 Kraków 1 skr. pocz. 151 POLAND

email:
kontakt@krakow-pke.pl             tel : +48   690 948 966

Kraków 19.02.2022 L.dz 4/ZO 02/22

Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

Szanowny Panie Prezydencie!

Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic jest od dawna bardzo
wyczekiwanym przez mieszkańców przedsięwzięciem. Linia ta w wersji
pierwotnej miała przebiegać po najkrótszej odległości z centrum przez
Rakowice i ulicę Radomską. Niestety nieodpowiedzialne decyzje władz
urbanistycznych spowodowały zabudowanie tego najdogodniejszego i
najszybszego korytarza połączenia odległego osiedla z centrum miasta.
Obecnie planowany przez ulicę Meissnera z racji obwodowego charakteru
nie będzie najdogodniejszym i najszybszym powiązaniem z centrum.
Niemniej ważnym jest powstanie nowej linii tramwajowej spinającej w
przyszłości także linię w Al. Pokoju. Linia z Mistrzejowic ma za zadanie
przejąć nadmierny ruch samochodowy jaki od strony Mistrzejowic kieruje
się do centrum miasta. Nie ma więc żadnego uzasadnienia poszerzanie
przestrzeni dla samochodu a wręcz przeciwnie należy tą przestrzeń
ograniczyć do jednego pasa ruchu w każdym kierunku. Taki sposób
organizacji ruchu już częściowo występuje na ulicy Meissnera i należy go
bezwzględnie utrzymać. Zapowiadana wycinka drzew na ulicy Meissnera i
zastąpienie ich ekranami jest nie do przyjęcia. Ekrany przeciwhałasowe
dobrze sprawdzają się przy drogach zamiejskich gdzie występuje niska
zabudowa ale w obszarach miejskich przy wysokiej zabudowie, bo aż
10-piętrowej nie zdają egzaminu. Ekrany akustyczne nie będą chroniły
przed hałasem wyższych kondygnacji budynków mieszkalnych. W miastach
przy wysokiej zabudowie należy raczej stosować inne metody i środki
ochrony przed hałasem, m.in. dźwiękochłonną stolarkę okienną. Niestety
są już w Krakowie takie rozwiązania, gdzie po zamontowaniu ekranów w
pomieszczeniach dolnych kondygnacji następuje ograniczona wymiana
powietrza oraz pomieszczenia wymagają dodatkowego doświetlenia.
Zastosowanie wysokich ekranów akustycznych w takich przypadkach jest
rozwiązaniem dyskryminującym. Przy ograniczeniach ruchu samochodowego
jakiego należy oczekiwać po wybudowaniu linii tramwajowej może wystąpić
sytuacja, gdzie nie będzie potrzeby stosowania specjalnych urządzeń
ochronnych. Wykonanie analizy po realizacyjnej (zapewne obowiązkowej)
oraz pozostawienie rezerwy terenu umożliwi w razie potrzeby zastosowanie
odpowiednich zabezpieczeń technicznych lub dodatkowego pasa zieleni. Sam
nowoczesny tramwaj i wyciszone zielone torowisko prawdopodobnie nie
spowodują przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Odnośnie samej linii
tramwajowej należy zadbać o zapewnienie wysokiej prędkości
komunikacyjnej a temu nie służy zaproponowana zbyt duża liczba
przystanków. Jak wynika z analiz zaprezentowanych na konferencji^1 przy
lokalizacji przystanków co 600 m na wydzielonym torowisku, bez przejść
dla pieszych między przystankami powinna być dopuszczona prędkość 70
km/h. Budując linię tramwajową do Mistrzejowic należy zadbać o
autentyczny priorytet tramwaju na wszystkich skrzyżowaniach i możliwość
przejazdu tych skrzyżowań bez zatrzymania. Wyjątkiem gdzie tramwaj
będzie się musiał niekiedy zatrzymać może być jedynie rozjazd na
skrzyżowaniu z ul.Jana Pawła II. Niezwykle ważnym jest zapewnienie
dogodnych warunków dla ruchu pieszego i rowerowego.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu Okręgu PKE Prof dr hab.Zbigniew Witkowski

Przewodniczący Rady Naukowej PKE dr Zygmunt Fura

Przewodniczący Sekcji ds. Polityki Komunikacyjnej Rady Naukowej PKE dr inż. Tadeusz Kopta