Dr hab. prof. UŚ Edyta Sierka

Biolog, specjalista ochrony środowiska w zakresie funkcjonalności novel ecosystems terenów
miejsko-przemysłowych, w tym wodnych, ekonomicznym wymiarze świadczeń ekosystemów
oraz różnorodności biologicznej i czynników wpływających na jej kształtowanie.

Specjalista ds. procedury oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
Audytor systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN.
Autorka 57 publikacji naukowych, kierownik i wykonawca w projektach badawczych i dydaktycznych.
Dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.