Apel Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego – Małopolska  w sprawie suszy i retencji.

Zdjęcie autorstwa Brandon Montrone z Pexels

Apel Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego – Małopolska

 w sprawie suszy i retencji.

          Zmiany klimatu są faktem. Od kilku lat obserwujemy ich efekty. Jednym z nich jest coroczna susza hydrologiczna. Brak opadów śniegu w zimie, brak opadów deszczu, w ciągu roku zmienia się w brak wody w rzekach. Ponieważ w ostatnich wielu latach nie było problemów z wodą, nasze pokolenie jest przyzwyczajone do użytkowania jej bez ograniczeń. Dzisiaj jeszcze niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, czym będzie skutkować brak wody. Brak wody to, zaprzestanie lub mocne ograniczenie produkcji wielu branż. Brak wody to, braki prądu. Może się również zdarzyć, że zabraknie wody w naszych gospodarstwach. Brak wody, to brak upraw rolniczych. Brak wody, to degradacja środowiska. Można by wyliczać jeszcze długo.  To tylko świadczy o tym jak priorytetowy jest to problem. Problem do rozwiązania na wszystkich szczeblach zarządzania krajem

Jedyną możliwością przeciwdziałania jest magazynowanie (retencja) wody. Jest wiele możliwości retencji. Poczynając od budowy dużych zbiorników wodnych, a kończąc na utrzymywaniu bagien. W Polsce obecnie zatrzymujemy jedynie ok. 6,5% odpływającej rzekami wody. W większości krajów na świecie, ten współczynnik jest o wiele większy.

Zwiększenie retencji wody, walka z suszą jest jednym z tematów, analiz i debat w Radzie Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska Tym problemem zajmujemy się od dłuższego czasu. Nasi specjaliści i eksperci mają możliwość pełnej analizy problemów związanych z brakiem wody Dostrzegamy konieczność kompleksowego opracowania programu zwalczania suszy, uwzględniającego wszystkie poziomy naszego kraju; lokalne, regionalne i centralne.

    Rada Naukowa PKE Małopolska z ogromnym szacunkiem widzi i wspiera działania obecnego Rządu RP. Zarówno te długofalowe – Program Rozwoju Retencji, program Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu, przygotowywaną specustawę zwalczania suszy – czy te bardziej bieżące – wspieranie małej retencji, program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych (retencja korytowa).

Jednocześnie apelujemy o niezaprzestawanie tych działań oraz rozwijanie je o następne elementy. W Polsce brak jest dużych zbiorników retencyjnych. Apelujemy o przygotowanie i wdrożenie projektu ich budowy, zwłaszcza w górnych odcinkach rzek. Apelujemy o wspieranie regionalnych programów zwiększenia retencyjności. Apelujemy o program zalesiania dorzeczy rzek. Apelujemy o większy powrót do – dzisiaj trochę zaniedbanych – melioracji rolniczych, w tym budowy niewielkich rolniczych zbiorników wodnych.

Dzisiaj bardzo mała jest świadomość społeczna suszy i jej efektów. Rada Naukowa PKE Małopolska obserwuje działania edukacyjne Rządu RP. To jest cenne i potrzebne. Jednak apelujemy o zwiększenie tych działań. Edukacja społeczeństwa, nauka właściwego gospodarowania wodą, możliwości retencji wody dla potrzeb gospodarstwa domowego, jest dzisiaj niezmiernie ważna i potrzebna.

Apelujemy również o podejmowanie działań innowacyjnych. O poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań retencji wody dla miast i wsi. Świat się bezustannie rozwija. Rozwijają się również metody działań. Pojawiają się nowe technologie. Apelujemy więc o tworzenie grup specjalistów, którzy opracują nowe sposoby walki ze zmianami klimatu poprzez retencje wody. Poddać należy analizie na ile wystarczający jest dzisiaj zakres, charakter i ilość kształconej kadry na studiach hydrotechnicznych i   hydrologicznych.

 A przede wszystkim apelujemy, aby wszelkie te działania były podejmowane z szacunkiem do środowiska naturalnego. Bóg dał nam ziemię we władanie i nakazał nam się nią opiekować. Dlatego wszelkie działania związane ze zwiększeniem retencji i walką z suszą jako priorytet powinny mieć dobro człowieka, ale w powiązaniu z dobrem środowiska. Zadania realizowane w ramach tych działań powinny jak najmniej ingerować w środowisko naturalne.

 

Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska deklaruje wspieranie wszelkich działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, retencją i walką z suszą opartych na zasadach dobra dla ludzi i środowiska.

 

Posiadamy grupę ekspertów z której warto skorzystać.

 

 Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Naukowej PKE Małopolska

dr Zygmunt Fura

 

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej PKE Małopolska

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski