Apel do Prezydenta Miasta Krakowa. Ekolodzy popierają zmiany w komunikacji miasta.

Prof. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Szanowny Panie Prezydencie!

Od wielu lat eksperci zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego (BRD) alarmują wskazując na wielką liczbę zabitych pieszych na przejściach dla pieszych. Należymy w krajach Unii Europejskiej do niechlubnej czołówki pod tym względem. Jest zrozumiałe, że Unia Europejska naciska na nas abyśmy poprawili te niekorzystne statystyki. Według ostatnich danych w Polsce na przejściach dla pieszych wydarzyło się 3 696 wypadków w wyniku których śmierć poniosło  250 pieszych a 3 646 obciążono kalectwem. Ponad 90% wypadków z udziałem pieszych ma miejsce w obszarach zurbanizowanych. Eksperci od lat apelują o poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przez zmiany legislacyjne a przede wszystkim o lepsze rozwiązania w zakresie BRD. Kolejne wersje polityki transportowej państwa a szczególnie Narodowego Programu BRD wskazują na konieczność podjęcia konkretnych działań.

 

Takie konkretne działania podjęły ostatnio władze odpowiedzialne za  politykę transportu i komunikacji  w Krakowie odpowiadając praktycznie na niekorzystne zachowania zmotoryzowanych uczestników ruchu. PKE zawsze popierał i nadal popiera wszelkie działania poprawiające warunki ruchu pieszych i rowerzystów. Z niepokojem przyjęliśmy wiadomość, że grupa radnych sabotuje wprowadzone ostatnio rozwiązania a niezadowoleni kierują pogróżki wobec autorów tych rozwiązań. Sądzimy, że wynika to z braku wiedzy o zagrożeniach najsłabszych uczestników ruchu oraz komfortu osobistego i własnego interesu jako osób zmotoryzowanych.. Ciało człowieka ma ograniczony próg tolerancji na gwałtowne uderzenie, powyżej którego dochodzi do poważnych obrażeń lub zgonu. Wynika to z cech fizycznych ludzkiego ciała, które nie jest w stanie bez szkody znieść zderzenia z prędkością przekraczającą 30 km/h a podczas wypadku jest narażone na działanie bardzo dużych sił występujących w momencie zderzenia. Dotyczy to zwłaszcza pieszych i rowerzystów, których przy zderzeniu z pojazdem nie chroni karoseria ani pasy bezpieczeństwa, czy poduszki powietrzne – stąd są bardzo podatni na urazy nawet podczas zderzeń przy niewielkiej prędkości. Bezsporną kwestią jest to, że prędkość jest istotnym czynnikiem ryzyka obrażeń i że uderzenia przy prędkości przekraczającej 30 km/h powodują wzrost prawdopodobieństwa poważnych obrażeń lub zgonu. Ciężkość obrażeń u ofiar zależy bezpośrednio od prędkości, z jaką porusza się pojazd w momencie zderzenia. Wynika to z zasad fizyki określających działanie energii kinetycznej, jaka wyzwala się w momencie zderzenia. Energia wyzwalana w momencie zderzenia zależy bezpośrednio od prędkości jazdy a większość tej energii pochłania uczestnik wypadku o mniejszej masie. W przypadku potrącenia pieszego lub rowerzysty jest nim zawsze niechroniony uczestnik ruchu. Przy potrąceniu niechronionego uczestnika ruchu z prędkością 50 km/h prawdopodobieństwo, że poniesie on śmierć, jest dziewięć razy większe niż przy prędkości 30 km/h. Na podstawie modelu wykładniczego opracowanego przez Nilssona szacuje się, że zmniejszenie średniej prędkości pojazdów o 5% powoduje spadek wypadków ze skutkiem śmiertelnym o 20%.

 

Twierdzenie odwrotne też jest prawdziwe, czyli że wzrost średniej prędkości o 5% prowadzi do zwiększenia wypadków śmiertelnych o 20%. To są niezbędne wiadomości dla wszystkich, którzy roszczą sobie ambicje do wypowiadania się na temat  bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Także dla Radnych Miasta Krakowa

 

 W świetle ww.  faktów apelujemy do Pana Prezydenta aby nie ugiął się przed naciskami niektórych Radnych i jego podległe służby kontynuowały zaproponowane w ramach Krakowskiej Tarczy dla Mobilności rozwiązania. Takie rozwiązania Rada Naukowa PKE-Małopolska, jej eksperci d/s komunikacji wspierają. Osobom za takie rozwiązanie okazujemy respekt i szacunek. Miasto Kraków pretendujące  do europejskich miast zieleni, może i musi pretendować tez do europejskich miast bezpiecznego ruchu dla rowerzystów i pieszych.

 

 

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu Okręgu PKE                                      Przewodniczący Rady Naukowej PKE   

Prof. dr hab. inż Janusz Miczyński                                         dr Zygmunt Fura

                                                                                                  

 

                                               Wiceprezes Zarządu Okręgu

                                               Prof. dr hab.  Zbigniew Witkowski

 

 

 

 

[1]