Stanowisko PKE w sprawie deklaracji o neutralnosci klimatycznej Krakowa

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY –OKRĘG MAŁOPOLSKA

Zarząd Okręgu 30-007 Kraków.Al.Słowackiego 30

                                 adres do korespondencji :     30 -960 Kraków 1 skr  151                             

                                 tel 690 948 966     email :kontakt@pke-krakow.pl

Kraków 23.10.2022 L.dz 11/10/2022

 

Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie  proponowanej deklaracji Rady Miasta Krakowa  o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r

 

         Wojna  w Ukrainie odcinając Europę od kopalnych źródeł energii doprowadziła kontynent do dwóch decyzji – powrotu do wzrostu spalania węgla i z drugiej strony konieczności przyspieszenia wzrostu udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii. W niezrównoważonym świecie, gdzie grozi nam wiele poważnych katastrof wszelkie ustalenia klimatyczne odnoście ograniczeń i terminów ich osiągnięcia takie jak jak fit 55 do 2030 czy neutralność klimatyczna do 2050 należy traktować jako wskazany kierunek działań w osiąganiu głównych celów- równowagi klimatycznej i dobrostanu klimatycznego społeczeństw Europy.

Powyższe cele klimatyczne UE są już przyjęte przez Polskę. Dlatego rezolucja Rady Miasta Krakowa dotycząca zeroemisyjności jest zdaniem Polskiego Klubu Ekologicznego-Małopolska pustą deklaracją,raczej spektakularnym gestem niż rzetelnym aktem..

      Do zeroemisyjnosci w Krakowie należy się przybliżać z pewnością przez ograniczanie drobnych indywidualnych źródeł emisji, np. zakaz spalania paliw stałych na terenie miasta i zakaz wjazdu samochodów z silnikami spalinowymi. Znacznie trudniej będzie nam osiągnąć zeroemisyjność w przypadku dużych zakładów przemysłowych takich jak elektrociepłownia i Huta  ArcelorMittal. Te duże obiekty przemysłowe nadal będą emitowały dwutlenek węgla i wydaje się mało prawdopodobne aby do 2050 te zakłady osiągnęły zeroemisyjność.

         Zdaniem PKE równie ważnym i możliwym do osiągnięcia własnymi siłami celem Krakowa jest ograniczanie uciążliwości zmian klimatu i podnoszenie dobrostanu klimatycznego mieszkańców. Dotyczy to m.in. wzrostu powierzchni obszarów zieleni wysokiej i zalesionych, tworzenie zacienionych tras przy ulicach dla rowerzystów i pieszych, utrzymanie i rewitalizacja wszystkich zbiorników wodnych na obszarze miasta, wyłapywanie i zbieranie wody deszczowej, zagospodarowanie powierzchni dachów na budynkach miejskich, spółdzielczych i innych dla instalacji fotowoltaicznych i w końcu zagospodarowanie energii wód geotermalnych występujących na naszym terenie.

Jesteśmy przekonani, że zamiast gołosłownych rezolucji mieszkańcy Krakowa z zainteresowaniem i poparciem przyjęliby deklarację Rady  obejmującą wszystkie wskazane wyżej cele, które prowadzą do zwiększenia komfortu klimatycznego i poprawy warunków środowiskowych miasta

         Polski Klub Ekologiczny  Małopolska zwraca uwagę, że nasza organizacja zrzesza liczną grupę ekspertów, którzy chętnie podejmą współpracę zarówno z  Radą jaki Urzędem Miasta w wyznaczaniu zadań i kierunków działań prowadzących do osiągnięcia zeroemisyjności i innych celów tego kluczowego dla miasta Krakowa i jego mieszkańców przedsięwzięcia.

      Uważamy,że takie futurologiczne deklaracje jakie Rada Miasta zamierza przyjąć mogą pozostać bez konsekwencji dla obecnych radnych ,obliczone mogą być na przedwyborczą promocję .stąd apelujemy o podejmowanie decyzji,z których wszyscy mogą być rozliczani na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Naukowej PKE Małopolska           Prezes Zarzadu PKE Małopolska                            

dr Zygmunt Fura                                                                 Prof.dr hab .Zbigniew Witkowski