Stanowisko PKE w sprawie lecznicy zwierząt

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY –OKRĘG MAŁOPOLSKA

Zarząd Okręgu 30-007 Kraków.Al.Słowackiego 30

                                 adres do korespondencji :     30 -960 Kraków 1 skr  151                             

                                 tel 690 948 966     email: kontakt@pke-krakow.pl

Kraków 21.10.2022 L.dz 10/10/2022

                           

Stanowisko i apel PKE Małopolska w sprawie budowy ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Krakowie.

Od pewnego czasu głośno jest w Krakowie o pomyśle i projekcie budowy ośrodka rehabilitacji zwierząt. Naszym zdaniem Gmina Kraków nie jest przygotowana do tej inwestycji. Po przeanalizowaniu dostępnych dokumentów a także stanu debaty na ten temat uważamy,że ten projekt należy zaniechać. Wskazuje na to kilka przesłanek:

  1. Ośrodek ma być zlokalizowany w Tyńcu na działce leśnej należącej do Nadleśnictwa Myślenice, gdzie na potrzeby lecznicy trzeba wyciąć ponad 11 ha lasu, doprowadzić także przez las drogę dojazdową oraz doprowadzić do tego miejsca wodę i prąd z sieci.

  2. Dodatkowym mankamentem jest brak kanalizacji, która nie zostanie na miejsce doprowadzona.

  3. Dojazd do ośrodka wymaga dalszej wycinki lasu dla połączenia z lokalną wąską drogą, użytkowaną intensywnie przez miejscową społeczność.

  4. Planowana inwestycja lokowana jest w cennym przyrodniczo i atrakcyjnym turystycznie miejscu, położonym na obszarze Tynieckiego Parku Krajobrazowego i w pobliżu terenów chronionych – ostoi Natura 2000 i kilku rezerwatów przyrody.

  5. Sugerowana lokalizacja wywołuje zdecydowane protesty lokalnej społeczności i miejscowej Rady Dzielnicy. Swiadczą o tym utworzone komitety ,lokalne inicjatywy Obrony Lasów Tynieckich

Urzędnicy miejscy nie mają rozeznania ani w kwestii potrzeb wyposażenia takiej placówki ani też o niezbędnych kwalifikacjach kierownictwa i personelu ośrodka.

Wiadomo nam jest jednak, że Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w trosce o rozwój uczelni podjął budowę analogicznej inwestycji w Rząsce w gminie Zabierzów. Tam Uniwersytet Rolniczy ma odpowiednie powierzchnie, nie naraża się na protesty mieszkańców, a sama inwestycja jest niezbędnym elementem rozwoju kierunku studiów i badan w zakresie weterynarii,kierunku cieszącego się dużym zainteresowaniem.

Projekt lecznicy UR przedstawił niedawno w obszernym wywiadzie w Radio Kraków Kanclerz Uczelni pan Tomasz Szanser. Według niego uczelnia jest gotowa na współpracę z miastem i rozbudowę własnego ośrodka leczenia i rehabilitacji zwierząt, także na potrzeby miasta i województwa. Ponoć Miasto podjęło rozmowy z uczelnią, ale w końcu z niewiadomych powodów wycofało się ze wspólnego przedsięwzięcia.

      Polski Klub Ekologiczny Małopolska oświadcza, że zdecydowanie popiera wspólną budowę ośrodka rehabilitacji zwierząt, a także oczekuje wyjaśnienia od Władz Miasta i Rady Miasta jakie to merytoryczne powody uniemożliwiają wspólną, korzystną dla obu stron inwestycję.

Zwracamy ponadto uwagę, że leczone i rehabilitowane zwierzęta po wyzdrowieniu będą musiały powrócić do ich naturalnego środowiska lub w przypadku, kiedy będą trwale poszkodowane, co uniemożliwiałoby im powrót do natury, oddane do miejsca, gdzie powinny bezpiecznie egzystować. Stąd też naszym zdaniem do porozumienia w sprawie funkcjonowania ośrodka powinny przystąpić również Lasy Państwowe, które są przygotowane do wprowadzania dzikich zwierząt do ich środowiska, a także Miejski Ogród Zoologiczny, który powinien podjąć zobowiązanie opieki nad wyleczonymi, jednak niezdolnymi do życia w dzikiej przyrodzie osobnikami.

Projekt budowy przez Miasto wymaga nakładu środków finansowych. Uważamy ze w trudnej sytuacji stanu finansów Miasta budowy lecznicy, inwestycji równoległej do tej Uniwersytetu Rolniczego jest zbędne. Jest to działanie na szkodę Gminy. W takiej sytuacji zawiadomimy instytucje nadzorujące stan finansów Miasta z prośba o interwencje.

         Mamy nadzieję, że nasz apel zostanie przez Władze Miasta wysłuchany i Miasto wróci do rozmów z Uniwersytetem Rolniczym, a skutkiem tych rozmów będzie nie tylko nowy ośrodek pomocy dla poszkodowanych dzikich zwierząt, ale też ważne centrum naukowe i edukacyjne dla rozwijających się z rozmachem w Krakowie nauk weterynaryjnych.

 Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Naukowej PKE Małopolska           Prezes Zarzadu PKE Małopolska                            

dr Zygmunt Fura                                                                 Prof. dr hab .Zbigniew Witkowski