Ochrona powietrza – pytanie eksperta

Dr hab. inż. Marek Dziarmagowski – prof. AGH                                                

Prezentowany  przez Urząd Marszałkowski do konsultacji program ochrony powietrza (POP) nasuwa wiele pytań.

Na stronach 99 i 100 programu  przedstawiono warunki dofinansowania instalacji grzewczych na paliwa stałe o mocy do 1 MW i stwierdzono, że dotyczy to wyłącznie instalacji zasilanych biomasą. W dalszej części tekstu pojawia się zapis, że „dodatkowo należy zwiększyć dofinansowanie dla pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych ….

Cytowane powyżej zapisy sugerują, że podstawową instalacją grzewczą o mocy do 1 MW, która otrzyma dofinansowanie, będzie instalacja wykorzystująca biomasę, a pompy ciepła i panele fotowoltaiczne będą instalacjami dodatkowymi. Należy zwrócić uwagę, że stosowanie biomasy w instalacjach grzewczych o niewielkiej mocy jest w innych państwach marginalne. Przykładowo w Szwecji 95% nowych domów wyposażanych jest w pompy ciepła, głownie w pompy powietrzne.

Możliwości stosowania gruntowych i powietrznych pomp ciepła do celów grzewczych i otrzymywania ciepłej wody przedstawiono w dalszej części „Programu..” i na stronie 163 stwierdzono, że pompy ciepła w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi stanowią wiodące systemy grzewcze. Należy zauważyć, że istotnie są to wiodące systemy i dlatego zapisy na stronach 99 i 100 dotyczące instalacji wykorzystujących biomasę powinny zostać skorygowane.

Przedstawiony przez Urząd Marszałkowski „Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” został skierowany do społecznej konsultacji. W sytuacji gdy wiedza o nowoczesnych systemach grzewczych jest wiedzą specjalistyczną, a poglądy wygłaszane przez szereg tzw. aktywistów rażą naiwnością techniczną, należało taki materiał wysłać do oceny pracownikom naukowym AGH, PAN i Politechniki, a także Radzie Naukowej PKE. Wykorzystywanie potencjału naukowego uczelni i instytutów badawczych w Krakowie powinno być standardem przy opracowywaniu przez pracowników urzędów wojewódzkich i miejskich programów rozwoju regionu i miasta.

 

Autor:

Dr hab. inż. Marek Dziarmagowski – prof. AGH